Met ons enthousiaste team streven we naar een school met een open karakter. Onze uitganspunten:
-       Ieder kind is uniek. We willen aansluiten bij ieders eigen mogelijkheden en die optimaal benutten.
-       Het bieden van veiligheid en structuur vinden we belangrijk. 
-       We benaderen elkaar met respect en we willen onze normen en waarden uitdragen.
-       Goede samenwerking en communicatie met ouders zien we als beste basis om samen school te zijn.
-       We willen de zelfverantwoordelijkheid van onze kinderen vergroten en ze leren zicht te krijgen op hun eigen ontwikkeling.

Om de totale ontwikkeling van onze leerlingen goed in beeld te brengen, maken we gebruik van ons uniek Heibosch-portfolio. Ons portfolio geeft inzicht in het proces, product en resultaat. Het stimuleert het samen terug kijken en bevordert het samen verantwoordelijk zijn. In het portfoliogesprek, vanaf de middenbouw samen met de kinderen, wordt dit alles besproken. Ons Heibosch-portfolio bevordert de motivatie en betrokkenheid.

Klik hier voor ons filmpje!