26-02-2019

Het eerste speel- en leercentrum in Veghel voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar staat in de Bunders. Na maanden van intensief onderzoek en overleg is het zover: Veghel krijgt zijn eerste (integrale) speel- en leercentrum. Dit centrum wordt gevestigd in ons gebouw, hier op het ’t Heibosch, midden in het groene Bunderspark. Het is dé plek voor opvang, onderwijs en vrije tijdsbesteding voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar, waar spelen en leren voorop staan en waar een goede balans gevonden wordt tussen inspanning en ontspanning. 

Basisschool ’t Heibosch (Skipov basisonderwijs), peuterspeelzaal Nijntje Pluis (SPV) en Smallsteps kinderopvang gaan op een méér dan intensieve manier samenwerken waardoor kinderopvang, peuterspeelzaal, onderwijs en buitenschoolse opvang naadloos op elkaar aansluiten. Er zal worden gewerkt vanuit één gezamenlijke en gedragen pedagogische visie. Hierdoor wordt een ononderbroken ontwikkeling mogelijk gemaakt voor baby’s en peuters tot aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

Alle kinderen krijgen hiermee vanaf hun geboorte toegang hebben tot een passende, gezonde en veilige speel-, leef- en leeromgeving. Niet het stelsel, maar het kind staat hierbij centraal. Integrale samenwerking leidt tot een betere en warme overdracht voor kinderen, met meer oog voor de talentontplooiing van het individuele kind. Er zullen regelmatig uitwisselingen zijn in de vorm van bijvoorbeeld voorlezen, buitenspelen en proeflessen. Ook feesten zoals Sinterklaas en Carnaval en projecten als de Kinderboekenweek kunnen gezamenlijk worden beleefd. Zo leren de kinderen en ouders de verschillende locaties, de begeleiding en het onderwijs kennen. Kinderen leren het beste binnen een vertrouwde en veilige omgeving: Want leren en voelen beïnvloeden elkaar voortdurend. Met dit speel- en leercentrum in het Bunderspark wordt deze omgeving geboden. De voorbereidingen, een grootscheepse verbouwing van het pand, is inmiddels gestart en zal naar verwachting deze zomer worden opgeleverd. Met ingang van het nieuwe schooljaar kan het nieuwe speel- en leercentrum dan ook echt starten.