17-04-2018

Donderdag 12 april,  heeft Job Christians aan de ouders een presentatie gegeven over het proces wat de stuurgroep heeft doorlopen.

Bunders en Heibosch zullen niet samengaan maar afzonderlijke, unieke scholen blijven;  ieder op hun eigen locatie.

De komende tijd zal een inhoudelijke stuurgroep, bestaande uit leerkrachten en ouders, aan het werk gaan om het toekomstige, vernieuwende onderwijs vorm te geven. Natuurlijk vinden we de input van onze leerlingen daarbij ook heel belangrijk.

Bunders en Heibosch blijven geclusterd samenwerken op alle gebieden waar dat van meerwaarde was en is. Daarnaast zal de onderwijsontwikkeling en –vernieuwing invulling krijgen die past bij de leerlingen en ouders van de betreffende school.

Mocht u in deze inhoudelijke stuurgroep mee willen denken, dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht of de directie.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in deze.