22-03-2018

Op vrijdag 13 april 2018 sluiten wij opnieuw onze deuren om te staken. We komen op voor verdergaande  maatregelen met betrekking tot werkdrukvermindering en voor salarisverhoging. Het gat dichten tussen salarissen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is belangrijk om werken in het basisonderwijs aantrekkelijk te maken en te voorkomen dat de (aanstaande) leraren een overstap maken naar het bedrijfsleven. Ook is het van groot belang dat de instroom op pabo’s groter wordt om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.

We geven gehoor aan de oproep van de bonden tot regionale staking in Brabant en Limburg. De regio's Utrecht, Flevoland en Noord-Holland gingen ons voor. De leerkrachten van Basisschool De Bunders en ‘t Heibosch zijn strijdvaardig in hun besluit om door te zetten. "We staken nu met collega's om straks niet met te weinig collega's te staan". Veel scholen in de regio doen hetzelfde.

We hopen op uw begrip en steun en kondigen de staking dan ook (bijna) vier weken van te voren aan. We realiseren ons dat het opvangen van kind(eren) voor het ene gezin makkelijker te organiseren is dan voor het andere. Maar we hopen hiermee te voorkomen dat we in de toekomst klassen op het laatste moment naar huis moeten sturen omdat er geen vervanging beschikbaar is.